RAPORT KOŃCOWY ZŁOŻONY

     W lipcu przesłaliśmy do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji nasz raport końcowy z realizacji projektu POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu”. Po jego analizie, FRSE poinformowała nas, że zakres merytoryczny przygotowania uczestników do wyjazdu oraz wpływ projektu na uczestników i szkołę pozytywnie wyróżniły nasz projekt. Jego gruntownie przemyślana realizacja stworzyła poczucie świadomości i celowości wykorzystania środków unijnych w budowie prestiżu naszej placówki i w pomnażaniu jej potencjału edukacyjnego i kadrowego. Nasz projekt został wysoko oceniony pod względem realizacyjnym, z czego się niezmiernie cieszymy i bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w jego realizację.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

     Nasz projekt POWER VET „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” zakończył się 30 czerwca 2018 r. Dzięki jego realizacji nasi uczniowie zdobyli międzynarodowe doświadczenie zawodowe i wiedzę na temat irlandzkich trendów we fryzjerstwie i odzieżownictwie, systemu organizacji pracy i standardów zatrudnienia w irlandzkich przedsiębiorstwach oraz kultury obsługi klienta w wielokulturowej branży odzieżowo-fryzjerskiej. Podnieśli swoje kompetencje zawodowe, językowe, społeczne i świadomość międzykulturową. Nasza szkoła jako beneficjent projektu, nabyła cenne doświadczenie realizacyjne. Pracownicy wchodzący w skład zespołu projektowego zdobyli nowe doświadczenie związane z pisaniem wniosku, zarządzaniem realizacją projektu i przygotowywaniem wymaganej dokumentacji, organizacją działań projektowych, kwestiami księgowymi i rozliczaniem środków finansowych. Zmotywowało to nas do udziału w kolejnych projektach unijnych. Wzrosła jakość i efektywność nauczania zawodowego w naszej szkole. Wiedza nt. efektów zagranicznej mobilności naszych uczestników stała się impulsem dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do wzmożonej kontynuacji pracy nad działaniami innowacyjnymi. W ramach rekrutacji zgłosiło się do naszej szkoły więcej chętnych niż w 2016r.