Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2018 r. w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, co jest dla nas wielkim sukcesem.

Przyznana dotacja wynosi 109 192,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 r.

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2019 i maj 2020, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 20-osobowa grupa naszych uczniów; 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.