Tytuł projektu  Kariera zawodowa – inwestycją w przyszłość

Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2020 r. w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, z czego bardzo się wszyscy cieszymy.

Przyznana dotacja wynosi 89 624,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 października 2020 do 30 września 2022 r.

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2021 i maj 2022, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 16-osobowa grupa naszych uczniów; 8 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 8 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

We wrześniu zakończyliśmy pomyślnie proces rekrutacji do pierwszej mobilności, w wyniku którego zostało wyłonionych 16 uczestników. Ze względu na pandemię COVID-19 działania przygotowawcze zaplanowane na pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 zostały przełożone na drugie półrocze.

HARMONOGRAM PROJEKTU  2020 – 2022

 • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – luty 2020
 • Poinformowanie uczniów klas drugich technikum o projekcie mobilności i przypomnienie im zasad rekrutacji – czerwiec 2020
 • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do pierwszej mobilności – wrzesień – październik 2020
 • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – II półrocze 2020/21
 • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – II półrocze 2020/2021
 • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10  godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20  godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
 • Wyjazd na staż do Sewilli 1 – 29 maja 2021

Druga Mobilność

 • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – styczeń 2021
 • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do drugiej mobilności – kwiecień – czerwiec 2021
 • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – wrzesień 2021
 • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – wrzesień 2021 – kwiecień 2022
 • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
 • Wyjazd na staż do Sewilli 30 kwietnia – 28 maja 2022
 • Działania ewaluacyjne i upowszechniające
 • Przeprowadzenie ankiet i ewaluacji – czerwiec 2021 – czerwiec 2022
 • Upowszechnianie rezultatów mobilności – czerwiec 2021 – wrzesień 2022

Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2018 r. w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, co jest dla nas wielkim sukcesem.

Przyznana dotacja wynosi 109 192,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE PROJEKTU

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2019 i maj 2020, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 20-osobowa grupa naszych uczniów; 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 druga mobilność naszych uczniów, zaplanowana na 02.05.2020 – 30.05.2020, została anulowana. Zgodnie z harmonogramem projektu, uczestnicy zdążyli zrealizować 75 na 85 godzin zaplanowanych działań przygotowawczych, uczestniczyli wraz z rodzicami w spotkaniu informacyjnym przygotowanym przez koordynatorów projektu, przygotowali swoje Europass CV w języku angielskim i przeprowadzili indywidualne rozmowy online z opiekunem naszej grupy z ramienia organizacji partnerskiej w Sewilli.

Z chwilą ogłoszenia pandemii COVID-19 stosowaliśmy się do wszystkich komunikatów i zaleceń wydanych przez FRSE, byliśmy w stałym kontakcie z opiekunem naszego projektu z ramienia FRSE, z koordynatorem naszej organizacji partnerskiej w Sewilli oraz z uczestnikami projektu i na bieżąco informowaliśmy wszystkie zainteresowane strony o anulowaniu mobilności majowej i o wstępnych planach przeniesienia jej na rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z procedurami FRSE wnioskowaliśmy o przedłużenie naszego projektu o 12 miesięcy. Nasz wniosek o wydłużenie projektu z 24 do 36 miesięcy został pozytywnie rozpatrzony przez Agencję Narodową i będziemy kontynuować jego realizację do 31.10.2021 roku. Przy współpracy z organizacją pośredniczącą euroMind w Sewilli dokonaliśmy reorganizacji grupy drugiej mobilności i zaplanowaliśmy jej realizację na czerwiec 2021 roku.Uczestnicy są nadal bardzo zainteresowani odbyciem staży zagranicznych w Hiszpanii w zaproponowanym przez nas terminie.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

     W ramach działań upowszechniających w dniu 18 października 2019 r. nasza szkoła wzięła udział w Konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Kompetencje przyszłości-odkryj swój talent!” w Centrum Konferencyjnym MsMermaid przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.

     Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów na zorganizowanym stoisku, w przestrzeni wystawowej zaprezentowaliśmy uczestnikom konferencji umiejętności naszych uczniów kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich oraz Technik Przemysłu Mody. Dodatkowo jeden z naszych uczniów klasy 3 TC – Patryk Taranowski wziął udział w debacie jako uczestnik,nawiązując do tematu przewodniego wystąpienia wprowadzającego Pana profesora K.J. Szmidta na temat pasji i wytrwałości i ćwiczeń w rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych.

TRZECI ETAP REKRUTACJI DO DRUGIEJ MOBILNOŚCI

     Test z języka angielskiego to TRZECI (ostatni) ETAP REKRUTACJI o udział w projekcie „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach Programu ERASMUS+ w roku szkolnym 2019/2020. Kandydatów aplikujących do projektu zapraszamy do napisania testu z języka angielskiego w środę 11.09.2019 r. o godz. 10.45 w sali 204.

REKRUTACJA DO DRUGIEJ MOBILNOŚCI PROJEKTU

W dniu 28.02.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla oddziałów drugich TOiF w związku z możliwością aplikowania do projektu realizowanego w szkole w latach 2018 – 2020 „Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę” w ramach programu Erasmus+. Uczniowie zostali zapoznani z Regulaminem określającym zasady naboru uczestników projektu. Uczniowie mogli zgłaszać chęć udziału w projekcie wypełniając formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upłynął 31 maja 2019 r.
Kandydaci, którzy złożyli Formularz zgłoszeniowy zobowiązani byli w ramach pierwszego etapu rekrutacji do napisania Listu motywacyjnego w języku angielskim.
W dniu 17 czerwca 2019 r. na podstawie przyniesionych listów motywacyjnych odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim w ramach drugiego etapu rekrutacji kandydatów ubiegających się o udział w projekcie.

POBYT W SEWILLI – MAJ 2019

4-tygodniowa mobilność została zrealizowana w okresie od 04.05.2019-01.06.2019 przy współpracy z naszą organizacją partnerską w Hiszpanii euroMind oraz pod okiem naszych szkolnych opiekunów Pań Agnieszki Kalinowskiej, Ewy Mierzwy, Pauliny Wawrzyn i Katarzyny Wendykier. Uczestnicy odbyli zaplanowane praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich i odzieżowych w Sewilli i w trakcie dwukrotnie przeprowadzonych hospitacji w połowie i na końcu stażu oraz na podstawie ewaluacji końcowej zostali bardzo wysoko ocenieni przez pracodawców. Ponadto ukończyli w Hiszpanii kurs języka hiszpańskiego, zrealizowali w czasie wolnym program kulturalny: zwiedzanie Sewilli, Cordoby i Granady oraz wycieczkę do Taviry w Portugalii oraz na bieżąco przygotowywali materiały do upowszechniania rezultatów mobilności. Po powrocie uczestnicy wypełnili indywidualne raporty online w systemie MobilityTool+ i testy biegłości językowej na platformie wsparcia językowego OLS. Uczestnicy zaprezentowali przygotowany przez siebie materiał upowszechniający w formie prezentacji multimedialnej podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

HARMONOGRAM PROJEKTU 2018 – 2020

 • Podpisanie Umowy finansowej z FRSE – sierpień 2018
 • Pierwsza Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – czerwiec 2018
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do pierwszej mobilności – czerwiec – październik 2018
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – grudzień 2018
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – listopad 2018 – kwiecień 2019
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 4 maja – 1 czerwca 2019
 • Druga Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – styczeń 2019
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do drugiej mobilności – luty – czerwiec 2019
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – wrzesień 2019
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – wrzesień 2019 – kwiecień 2020
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 3 maja – 30 maja 2020
  • Działania ewaluacyjne i upowszechniające
  • Przeprowadzenie ankiet i ewaluacji – czerwiec 2019 – czerwiec 2020
  • Upowszechnianie rezultatów mobilności – czerwiec 2019 – październik 2020