Warsztaty w Powsinie

Wpływ modyfikacji roślin wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym na ich właściwości makro- i mikroskopowe oraz cechy fizyczne (wytrzymałość, fakturę , sprężystość, higroskopijność, właściwości uczulające, właściwości sorpcyjne w odniesieniu do barwników i chemicznych środków wykończalniczych

Warsztat z zakresu zdrowia dla uczestników projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”

„Cykl życia wirusów, bakterii i grzybów. Objawy chorób jakie wywołują oraz ich wrażliwość na leki. Zapoznawanie z chorobami wywoływanymi przez drobnoustroje i metody ich zwalczania„. Wykład pn. ,,Choroby zakaźne w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, zakładach odnowy biologicznej i tatuażu” – Katarzyna Pawłowska, Oddział Promocji Zdrowia PSSE w … Więcej

Analiza 8 typów twarzy

Typy urody Cechy charakterystyczne dla typów urody Strzyżenie dla odpowiedniego typu urody Dobór fryzury i koloru do typu kolorystycznego Strzyże nożyczkami i brzytwą Exthand, analiza precyzyjnego i wydajnego wykorzystania brzytwy przy wykorzystaniu ergonomii uchwytu –exthand kontra standardowe brzytwy Analiza precyzyjnego … Więcej

Poznaj Polskę

wpis w: Aktualności | 0

W ramach działania „Poznaj Polskę” uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia uczestniczyli w wycieczce popularyzującej zabytki i dziedzictwo narodowe, która odbyła się w dniach 13-14.12.2021 roku. Młodzież podczas wycieczki zwiedziła Stare i Nowe Miasto w Toruniu, mogła podziwiać architekturę miasta. Podczas … Więcej

Pokaz – podsumowanie Warsztaty Profesjonalnej Organizacji Pokazów Mody

Pokaz przygotowany przez uczniów podsumowujący Warsztaty Profesjonalnej Organizacji Pokazów Mody zorganizowany w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. Na widowni gościliśmy Zespół Funduszy Europejskich dla dzielnicy Mokotów oraz reprezentacje klas Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego. Inspiracją pokazu  była obecna sytuacja … Więcej

Szkolenie Profesjonalna Organizacja Pokazów mody

Zakres szkolenia: Kulisy pokazów mody w obiektywie. Planowanie pokazów mody – inspiracja, budżet, wyceny, oświetlenie, plan wybiegu, dobór modelek. Oprawa techniczna pokazów mody zajęcia z choreografem (nauka chodzenia, układy). Wpływ muzyki i oświetlenia –praktyczne zastosowanie. Przygotowanie scenariusza indywidualnego pokazu mody. … Więcej

„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” – aktualizacja regulaminu

Regionalny Program Operacyjny Województwa MazowieckiegoOś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe” Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Planowany okres realizacji projektu: 1.04.2019 r. – 30.06.2022 r. Wartość projektu: 506 681,25 PLN Dofinansowanie z UE: 456 013,12 PLNBeneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Mokotów m.st. WarszawyUczestnicy: 65 uczniów oraz 18 … Więcej

Skip to content