Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU 2019/2020  • 11 września 2019 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami
  • 4 grudnia 2019 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane z przedmiotów kończących się po pierwszym półroczu (kl. IV)
  • 21 stycznia 2020 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny śródroczne
  • 8 kwietnia 2020 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (kl. IV)
  • 27 maja 2020 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (pozostałe klasy)