Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU 2018/2019  • 12 września 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami
  • 17 października 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - przełożone na 7 listopada 2018 r.
  • 7 listopada 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami
  • 5 grudnia 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane z przedmiotów kończących się po pierwszym półroczu (kl. IV, kl. III TA)
  • 23 stycznia 2019 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny śródroczne
  • 10 kwietnia 2019 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (kl. IV)
  • 29 maja 2019 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (pozostałe klasy)