Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


ZEBRANIA Z RODZICAMI  • 13 września 2017 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami
  • 15 listopada 2017 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami
  • 29 listopada 2017 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane z przedmiotów kończących się po pierwszym półroczu (kl. IV, kl. III TA)
  • 13 grudnia 2017 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny śródroczne (kl. IV)
  • 7 lutego 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny śródroczne (pozostałe klasy)
  • 21 marca 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (kl. IV)
  • 30 maja 2018 r. (1730) - Zebranie z Rodzicami - oceny przewidywane (pozostałe klasy)