Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30000 EURO


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2017 DO 31.12.2017 R.Załączniki:

Zbiorcze zestawienie ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa energii cieplnej do budynku


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ/DYSTRYBUCJĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2016 DO 31.12.2016 R.Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 23 X 2015 r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWĘ I PRZESYŁ/DYSTRYBUCJĘ ENERGII CIEPLNEJ
DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH, FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH NR 22
W WARSZAWIE MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. KAZIMIERZOWSKIEJ 60
W OKRESIE 01.01.2015 DO 31.12.2015 R.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 28.11.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania (i wypełnienia):
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ