Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
do klas I
W TECHNIKUM ODZIEŻOWYM I FRYZJERSKIM IM. MARII BRATKOWSKIEJ
obowiązuje od 1 września 2017 r.

Lista podręczników (przedmioty ogólnokształcące) do ściągnięcia w formacie
Przedmioty zawodowe:
dla zawodu technik usług fryzjerskich
dla zawodu technik przemysłu mody