Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


FRYZURA INSPIROWANA TEKSTAMI KULTURY


Zagłosuj!

     Projekt ma charakter interdyscypilinarny.
Jest połączeniem wiedzy zdobywanej na zajęciach z języka polskiego i pracowni wizualizacji. Jednocześnie utrwala wiadomości z zakresu analizy tekstów kultury oraz pobudza kreatywność w projektowaniu fryzur. Uczestnicy projektu na podstawie analizy obrazów stworzą stylizację fryzur nowoczesnych.
     Uczniowie w grupach 4-5 osobowych wybierają jeden obraz podczas wycieczki przedmiotowej do Muzeum Narodowego. Interpretują tekst ikonograficzny zgodnie z kartą analizy obrazu, następnie na podstawie wybranego tekstu kultury tworzą projekt fryzury nowoczesnej dowolną techniką rysunkową. Na zajęcia z języka polskiego przygotowują kartę analizy obrazu i opis obrazu, co sprawi, że utrwalą wiadomości z zakresu analizy tekstu kultury jednego z obowiązkowych elementów na egzaminie maturalnym w części ustnej.
     Po przygotowaniu projektu rysunkowego zrealizują projekt w konwencji 3D.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu wrzesień 2017 do styczeń 2018.
ŻYWIOŁY - INSPIRACJA, KOLOR, FORMA, FRYZURA


Zagłosuj!

     Projekt jest wielopłaszczyznowy interdyscyplinarny (pracownia wizualizacji; wykonywanie i stylizacja fryzur; projektowanie fryzur). Uczniowie analizują kilka płaszczyzn funkcjonowania nowoczesnego fryzjera. Żywioły odzwierciedlają zarówno charyzmę klienta jak i jego charakter oraz wizerunek.
     Naszym celem jest stworzenie kolekcji fryzur odzwierciedlającej połączenie osobowości klienta z nowoczesną awangardową stylizacją fryzur. Kolejnym celem jest ukazanie harmonii pomiędzy wizerunkiem, charakterem i stylizacją. Uczniowie wybierają jeden żywioł, który staje się ich inspiracją do tworzenia kolekcji. Na bazie tego konkretnego żywiołu tworzą projekt stylizacji w wersji papierowej z uwzględnieniem kolorystyki kształtu i formy fryzury korespondującej z wybranym żywiołem. Uczniowie swoje plakaty przenoszą na rzeczywiste warunki czyli wykonują zaprojektowana stylizację na głowach treningowych, koloryzują je, strzygą i formują zgodnie z projektem.
     Wykonana stylizacja zostaje sfotografowana, następnie w programie graficznym umieszczona na tle zgodnym z wybranym żywiołem. Tak przygotowane plakaty zostaną umieszczone w gablotach szkolnych razem z uformowanymi fryzurami. Dzięki takim działaniom koledzy i koleżanki z młodszych klas będą mogli podziwiać prace starszych kolegów i dodatkowo zostaną zmotywowani do podejmowania podobnych działań. Uczniowie szkół o profilu fryzjerskim będą mogli czerpać inspirację z wykonanych przez nas wizualizacji prac.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu wrzesień 2017 do styczeń 2018.
INSPIRACJA, KOLOR, FORMA - FRYZURA


     Projekt edukacyjny jest realizowany w szkole na zajęciach dodatkowych organizowanych przez koordynatora, na zajęciach praktycznych pracowania wykonywania i stylizacji fryzur - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.19 Wykonywanie usług fryzjerskich oraz przedmiocie pracownia wizualizacji - przedmiot zawodowy z zakresu kwalifikacji A.23 Projektowanie fryzur.
     Projekt jest koncepcyjny: uczestnicy tworzą kolekcję fryzur i wykonują je na głowach treningowych. Dodatkowo tworzona jest dokumentacja projektowa zawierająca rozrysy technologiczne wykonanych zabiegów.
     Uczniowie klas III TD, III TE i III TF technikum pogłębiają w ten sposób swoją wiedzę i umiejętności o charakterze zawodowym.
     Pełny opis projektu dostępny na stronie Nowej Ery
     Czas trwania projektu październik 2016 do marzec 2017.
     Koordynator Beata Wach-Mińkowska
     Współpraca: Ewa Mierzwa, Piotr Olszewski, Magdalena Wróbel, Żaneta Ostałowska

Projekt w liczbach:
  • W projekcie wyodrębniono 15 grup
  • Grupy liczyły od 2 do 4 osób
  • Udział wzięło 52 uczniów
  • Wykonano 15 plakató w projektami
  • Wykonano ponad 500 zdjęć dokumentujących projekt