Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
OPOWIADAMY O PROJEKCIE
     23 czerwca 2017 r. podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017 nastąpiło w ramach działań upowszechniających uroczyste podsumowanie Projektu. Uczniowie przedstawili przygotowaną po powrocie prezentację multimedialną pt. „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” Wystąpienie to zapoznało uczestników uroczystości z przebiegiem i rezultatami programu staży zagranicznych w Irlandii. Uczestnicy Projektu podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami z wyjazdu a także przedstawili korzyści płynące z odbywania praktyk zagranicznych oraz możliwości zdobycia w naszej placówce kwalifikacji zawodowych w branży odzieżowej i fryzjerskiej o wymiarze europejskim.


PODSUMOWANIE WYJAZDU NA STAŻ W IRLANDII

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł Projektu Praktyki zawodowe drogą do sukcesu
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024102


     W ramach Projektu „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” 20-osobowa grupa naszych uczniów odbyła 4-tygodniowe staże w irlandzkich firmach w Dublinie; 10 uczniów w salonach fryzjerskich i 10 w zakładach odzieżowych. Pobyt w Irlandii trwał od 7 maja do 4 czerwca 2017 roku. Za zorganizowanie miejsc staży, zakwaterowania i programu kulturalnego była odpowiedzialna Organizacja Przyjmująca w Dublinie – Infinity Business College. Dzięki udziałowi w Projekcie uczestnicy mobilności mieli okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenie zawodowe; poznać kulturę, zwyczaje, kuchnię i atrakcje turystyczne Irlandii; nawiązać nowe znajomości oraz podwyższyć swoje kompetencje zawodowe, umiejętności językowe i świadomość międzykulturową. Opiekę nad naszymi stażystami sprawowały Panie Agnieszka Kalinowska – Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych i Katarzyna Wendykier – nauczyciel języka angielskiego. Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia. Uczniowie podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami z praktyk zawodowych odbytych w Irlandii podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, przedstawiając przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne. Tym samym rozpoczną kolejny etap Projektu, jakim jest upowszechnianie rezultatów mobilności.


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

     W październiku nasza szkoła rozpoczęła działania przygotowawcze związane z realizacją projektu pt. Praktyki zawodowe drogą do sukcesu, w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowaniu językowym i kulturowym bierze udział 20-osobowa grupa uczniów wyłoniona po przeprowadzonej rekrutacji; 10 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Technologii Odzieży i 10 kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich. W zajęciach przygotowawczych bierze też udział dwoje uczniów z listy rezerwowej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania naszych uczniów do wykonywania pracy zawodowej i ich aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych w Irlandii, co wzbogaci kwalifikacje zawodowe naszych uczniów o zagraniczne doświadczenie.

SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:
 1. Katarzyna Wendykier – zarządzanie projektem
 2. Agnieszka Kalinowska – zarządzanie projektem
 3. Aneta Starosta – zarządzanie projektem
 4. Agnieszka Pietrzak – rozliczanie budżetu projektu
HARMONOGRAM PROJEKTU:
 • Październik 2016 - Podpisanie Umowy z FRSE
 • Grudzień 2016 - Podpisanie umowy z Organizacją Partnerską Infinity Business College
 • Wrzesień – październik 2016 – Przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów na wyjazd
 • Październik 2016 – kwiecień 2017 - Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych
  1. Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku (5 h odzieżowcy; 5 h fryzjerzy)
  2. Przygotowanie pedagogiczne (10 h)
  3. Przygotowanie kulturowe (20 h)
  4. Przygotowanie językowe (60 h odzieżowcy; 60 h fryzjerzy)
 • 7 maja – 4 czerwca 2017 - Wyjazd na staż do Dublina
 • Czerwiec 2017 – czerwiec 2018 - Wdrażanie działań upowszechniających
 • Marzec 2018 – czerwiec 2018 - Ewaluacja projektu
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU - załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik nr 2
INDYWIDUALNA KARTA– STAN ZDROWIA UCZNIA załącznik nr 3
counterliczniki