Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektronicznyKWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Po zakończeniu naboru do zasadniczych szkół zawodowych i techników dla dorosłych (2012) oraz zakończeniu naboru do techników uzupełniających dla dorosłych (2013) została wprowadzona możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych na kursach zawodowych. Każdy z zawodów został podzielony na kwalifikacje.

Dorośli w ramach kursów mogą zdobyć jedną lub więcej kwalifikacji wyodrębnionych dla danego zawodu.

W roku 2018/2019 w naszej szkole planowane jest rozpoczęcie kursu w kwalifikacji:
 • AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Udział w kursach jest bezpłatny. Zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych pracowniach przez wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych).
Po ukończeniu kursu słuchacze składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.
Dyplom w zawodzie otrzymuje ta osoba, która posiada odpowiednie dla zawodu wykształcenie oraz zda egaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji.


CZAS TRWANIA KURSÓW

Początek zajęć: 3 września 2018 r.


TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia odbywać się będą 4 razy w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) w godzinach 1330 - 2030 (8 godzin zajęć).

WYMAGANIA, ZAPISY I DOKUMENTY
 1. ukończone 18 lat,
 2. kserokopia dokumentu stwierdzająca posiadanie wykształcenia min. gimnazjalnego (oryginał do wglądu),
 3. dowód osobisty (do wglądu),
 4. wypełniony i wydrukowany wniosek o przyjęcie na kurs (do ściągnięcia u dołu strony),
 5. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w wybranym zawodzie,

Dokumenty te należy złożyć OSOBIŚCIE w sekretariacie szkoły w godzinach pracy w terminie od 2 lipca do 3 sierpnia 2018 r. Prosimy o przestrzeganie podanych terminów oraz o NIE przesyłanie kwestionariusza za pomocą poczty elektronicznej.

Osoba uczęszczająca na kurs NIE otrzymuje legitymacji.

Liczba miejsc: 20 osób (1 grupa)

ZALICZENIE KURSU

Każdy z przedmiotów na kursie kończy się zaliczeniem. Forma zaliczenia będzie podana przez wykładowców poszczególnych przedmiotów na początku zajęć. Do zaliczenia całego kursu konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie nauczania kursu dla danej kwalifikacji.


PLAN NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI AU.14
PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
 1. Język angielski zawodowy
 2. Projektowanie i stylizacja ubiorów
 3. Materiałoznawstwo odzieżowe
 4. Technologia wytwarzania odzieży
 5. Konstrukcja i modelowanie form odzieży
 6. Działalność gospodarcza w branży odzieżowej
 7. Marketing mody
 8. Kreowanie ubiorów


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie na kurs w kwalifikacji AU.14 - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych