Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji


Aktualności

Galeria

Biblioteka

Koronawirus
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny
ROZPORZĄDZENIE MEN
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Tekst Rozporządzenia MEN


ROZPORZĄDZENIE MEN
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Tekst Rozporządzenia MEN


LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
List Prezydenta M. St. Warszawy do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców z dn. 30 marca 2020 r. Tekst Listu


LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
List Prezydenta M. St. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków i uczniów z dn. 15 marca 2020 r. Tekst Listu