Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


  • składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 26 czerwca od godz. 10.00 do 29 czerwca do godz. 16.00
  • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne - do 14 lipca
  • podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - do 17 lipca do godz. 10.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa ukonczenia szkoły średniej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 24 lipca do godz. 12.00
  • podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 25 lipca do godz. 12.00
  • rekrutacja uzupełniająca - od 1 - 31 sierpnia 2017 r.