Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA ZAWODOWA SZANSĄ NA LEPSZĄ PRACĘ

     Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2018 r. w ramach Akcji KA1 - Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, co jest dla nas wielkim sukcesem.

Przyznana dotacja wynosi 109 192,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 listopada 2018 do 31 października 2020 r.

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2019 i maj 2020, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 20-osobowa grupa naszych uczniów; 10 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 10 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Opiekunami grup podczas staży w Hiszpanii będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele języka angielskiego zawodowego.

HARMONOGRAM PROJEKTU 2018 - 2020
 • Podpisanie Umowy finansowej z FRSE – sierpień 2018
 • Pierwsza Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – czerwiec 2018
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do pierwszej mobilności – czerwiec – październik 2018
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – grudzień 2018
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – listopad 2018 – kwiecień 2019
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 4 maja – 1 czerwca 2019
 • Druga Mobilność
  • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – styczeń 2019
  • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do drugiej mobilności – luty – czerwiec 2019
  • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – wrzesień 2019
  • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – wrzesień 2019 – kwiecień 2020
  • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
  • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
  • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
  • Wyjazd na staż do Sewilli 3 maja – 30 maja 2020
 • Działania ewaluacyjne i upowszechniające
 • Przeprowadzenie ankiet i ewaluacji – czerwiec 2019 – czerwiec 2020
 • Upowszechnianie rezultatów mobilności – czerwiec 2019 – październik 2020
 • Regulamin określający zasady naboru uczestników projektu Europejska współpraca zawodowa szansą na lepszą pracę