Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KREOWANIA UBIORU
"AWANGARDA NA CO DZIEŃ"


REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60,
tel./fax: (22) 849-62-18,
e-mail: sekretariat@zso.edu.pl, www.zso.edu.pl

     Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów, których marzeniem jest rozwój i edukacja w zakresie projektowania ubiorów. Konkurs jest doskonałą okazją na stwarzanie szans ludziom ambitnym i kreatywnym, cechującym się wyobraźnią i dobrym gustem. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji projektów szerokiej publiczności oraz wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

AWANGARDA NA CO DZIEŃ

     Człowiek współczesny wciąż szuka inspiracji, nowatorskich rozwiązań. Chce szokować i zwracać na siebie uwagę, więc czerpie pomysły z przeszłości, tradycję łączy z czymś odkrywczym, nowym i dotąd niespotykanym.
     Styl awangardowy to przede wszystkim eksperyment w modzie, polegający na wykorzystaniu innowacyjnych wzorów i nietypowych połączeń tkanin i faktur.
     Projektanci w niebanalny sposób wykorzystują nową przestrzeń, tworząc niezwykłe kreacje. Bez awangardy progres w modzie byłby niemożliwy.
     Ideą Naszego Konkursu jest udowodnienie, że moda awangardowa sprawdza się w codziennych sytuacjach. Na co dzień niebanalny strój ubarwia szarą rzeczywistość, wypełnia ją radością i spontanicznością.
     Zapraszamy uczniów szkół odzieżowych do zaprojektowania prostych w formie ubiorów z elementami awangardowego „szaleństwa”: niepowtarzalne tkaniny, nadruki, aplikacje, logotypy, obrazy, rysunki, itp.
     Uwolnijcie swoją wyobraźnię, puśćcie wodze fantazji. Stwórzcie niezapomniane kreacje.

     Nagrody czekają na Was. Zapraszamy!
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.
  Zadaniem uczestników jest wykonanie prostych w formie projektów a następnie uszycie gotowych strojów nawiązujących do tematu konkursu AWANGARDA NA CO DZIEŃ.
  Projekty mogą nawiązywać do tematu szokującymi zestawami kolorystycznymi, abstrakcyjnymi połączeniami nietypowych materiałów i faktur. Nadruki, aplikacje, logotypy, obrazy i rysunki mogą nadać prostym w formie projektom awangardowy styl.

 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  Etap pierwszy:
  1. Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora do dnia 30 listopada 2018 r.:
   • Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika konkursu.
   • 4 projekty w formacie A4 z których każdy musi być oddzielnie ponumerowany (1,2,3,4).
  2. Kwalifikacja do finału konkursu:
   • Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszone będą do 7 grudnia 2018 r.
   • Z czterech projektów nadesłanych przez każdego uczestnika komisja wyłoni trzy do uszycia.
   • Po kwalifikacji autorzy wybranych prac zostaną w ciągu 7 dni poinformowani przez Organizatora.
   • Każdy uczestnik ma obowiązek wykonać kopię swoich projektów, według których będzie szył stroje na przegląd finałowy.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oryginałów projektów.
   • Organizator nie zapewnia tkanin oraz dodatków na wykonanie projektów.

  Etap drugi:
  1. Gotowe stroje uszyte według projektu należy przesłać na adres Organizatora do 15.03.2019 r. Pożądany rozmiar ubioru to 38.
  2. Gala finałowa - Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 27.03.2019r.
   • Stroje zostaną zaprezentowane przez modelki, które zapewni Organizator.
   • W przypadku użycia rekwizytów, których Organizator nie posiada, zapewnienie ich spoczywa na autorze projektu.
  3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  4. Nagrody – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 4. Komisja konkursowa:
  • Profesjonalne Jury zostanie powołane przez Organizatora.
  • Decyzje Jury co do kwalifikacji projektów, jak i części finałowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
  • Jury konkursu będzie oceniać: nowatorski i ciekawy pomysł ucznia, dobór tkanin, dodatków i ogólny sposób wykonania stroju.
  • W sprawach nieokreślonych przez regulamin konkursu decyzje podejmuje przewodnicząca konkursu.
  • Komisja może unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
 5. Harmonogram konkursu:
  1. Termin nadsyłania projektów (ponumerowanych) do 30.11.2018 r.
  2. Kwalifikacja projektów do realizacji finałowych do 7.12.2018 r.
  3. Nadsyłanie gotowych prac 15.03.2019 r.
  4. Przegląd finałowy 27.03.2019 r.


  Program gali finałowej konkursu przesłany zostanie w późniejszym terminie.