Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KREOWANIA UBIORU
"GALAKTYCZNY BLASK"


REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60,
tel./fax: (22) 849-62-18,
e-mail: sekretariat@zso.edu.pl, www.zso.edu.pl

Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów, których marzeniem jest rozwój i edukacja w zakresie projektowania ubiorów. Konkurs jest doskonałą okazją na stwarzanie szans ludziom ambitnym i kreatywnym, cechującym się wyobraźnią i dobrym gustem. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji projektów szerokiej publiczności oraz wymiany doświadczeń miedzy uczniami i nauczycielami.

GALAKTYCZNY BLASK

Człowiek współczesny szuka inspiracji we Wszechświecie, marzy o podróżach do odległych Galaktyk. Gwiazdy błyszczące na niebie rozbudzają jego wyobraźnię. Już od najdawniejszych czasów ludzi fascynowało Światło płynące do nas z Kosmosu.
Zapraszamy uczniów szkół odzieżowych do zagłębienia się w otchłanie galaktyki i zaprojektowania ubiorów przyszłości.
Stwórzcie niepowtarzalne kreacje, wykorzystując niekonwencjonalne materiały i nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. Poruszcie swoją wyobraźnię i marzenia o kosmicznych podróżach...
Udział w konkursie to niezapomniane wrażenia i nowe doświadczenia.

Nagrody czekają na Ciebie. Zapraszamy!
 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
 2. Konkurs jest dwuetapowy.
  Zadaniem uczestników jest wykonanie projektu a następnie uszycie gotowego stroju nawiązującego do tematu konkursu „GALAKTYCZNY BLASK”.
  Projekty mogą nawiązywać do tematu zarówno krojem jak i wzorami na tkaninie.

 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  Etap pierwszy:
  1. Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora do dnia 24 listopada 2017 r.:
   • Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika konkursu.
   • 3 projekty w formacie A4 z których każdy musi być oddzielnie ponumerowany (1,2,3).
  2. Kwalifikacja do finału konkursu:
   • Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszone będą do 15 grudnia 2017 r.
   • Z trzech projektów nadesłanych przez każdego uczestnika komisja wyłoni jeden do uszycia.
   • Po kwalifikacji autorzy wybranych prac zostaną w ciągu 7 dni poinformowani przez Organizatora.
   • Każdy uczestnik ma obowiązek wykonać kopię swoich projektów, według których będzie szył strój na przegląd finałowy.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oryginału projektu.
   • Organizator nie zapewnia tkanin oraz dodatków na wykonanie projektów.

  Etap drugi:
  1. Gotowe stroje uszyte według projektu należy przesłać na adres Organizatora do 09.03.2018 r. Pożądany rozmiar ubioru to 38.
  2. Gala finałowa - Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.03.2018r.
   • Stroje zostaną zaprezentowane przez modelki, które zapewni Organizator.
   • W przypadku użycia rekwizytów, których Organizator nie posiada, zapewnienie ich spoczywa na autorze projektu.
  3. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  4. Nagrody – I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

 4. Komisja konkursowa:
  • Profesjonalne Jury zostanie powołane przez Organizatora.
  • Decyzje Jury co do kwalifikacji projektów, jak i części finałowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
  • Jury konkursu będzie oceniać: nowatorski i ciekawy pomysł ucznia, dobór tkanin, dodatków i ogólny sposób wykonania stroju.
  • W sprawach nieokreślonych przez regulamin konkursu decyzje podejmuje przewodniczący konkursu.
  • Komisja może unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku udowodnienia plagiatu lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.
 5. Harmonogram konkursu:
  1. Termin nadsyłania projektów (ponumerowanych) do 24.11.2017 r.
  2. Kwalifikacja projektów do realizacji finałowych do 15.12.2017 r.
  3. Nadsyłanie gotowych prac 09.03.2018 r.
  4. Przegląd finałowy 21.03.2018 r.


  Program gali finałowej konkursu przesłany zostanie w późniejszym terminie.
  Zgłoszenia do konkursu zostały już zakończone.
  Wyniki I etapu Konkursu. Lista osób oraz numery projektów zakwalifikowanych do II etapu:

  Lp.Nazwa szkołyImię i nazwisko uczniaNumer projektu
  1. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
  Bytom
  Chamera Barbara 1
  Pilarek Roksana 1
  Stanik Natalia 3B
  Śmiały Nicola 3
  Nowak Karolina 2
  Banach Karolina 1
  Kier Adrianna 1
  Sotor Martyna 3
  2. Zespół Szkół Kreowania Wizerunku
  Gdańsk
  Liedtka Patrycja 3
  3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
  Gdynia
  Becker Klaudia 4
  4. Technikum Nr 4
  Gdynia
  Bieszk Daria 3
  Gościniak Paula 3
  Tobiasz Paulina 1
  Wiaduch Małgorzata 2
  Białk Adrian 1
  5. Zespół Szkół Odzieżowo – Włókienniczych im. W. Reymonta
  Lublin
  Kaczmar Anna 2
  Soszka Dominika 2
  Wierzbowska Julia 1
  6. Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta
  Poznań
  Myrda Aleksandra 2
  Strzelczyk Natalia 2
  7. Zespół Szkół Skórzanych-Odzieżowych Stylizacji i Usług
  Radom
  Urban Izabela 2
  Ruszczyk Aleksandra 3
  Wdowska Patrycja 1
  8. Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
  Warszawa
  Mikus Aleksandra 1
  Chiczewska Paulina 2
  Waśniewska Aleksandra 2
  Tarnowska Wiktoria 1
  Zarecka Julia 1
  Bąk Magdalena 2
  Olszewska Zuzanna 1
  SPONSORZY: