Dojazd
Kontakt
Kalendarz
Roku szk.


Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Aktualności

Galeria

Biblioteka
Scenariusz
ewakuacji
Dziennik
elektroniczny


X Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej
„GALAKTYCZNY BLASK”

Kartę zgłoszeniową można wygenerować TUTAJ.

     Galaktyka kryje w sobie wiele tajemnic. Kojarzona jest zazwyczaj z czernią, bezmiarem i delikatnym blaskiem gwiazd. Zagłębiając się jednak w głąb odnajdujemy, że skrywa w sobie niesamowite kolory, niespotykane zjawiska i formy. Wybuchy gwiazd, mgławice – to tylko niektóre elementy, które prezentują nam ogrom kreatywności natury, dając tym samym nieograniczoną paletę barw.
     Te nieprawdopodobne zjawiska mogą być inspiracją do tworzenia nowatorskich stylizacji, bezmiaru galaktycznych form fryzur i dodatków.
     Manieryzm – czyli wielkość kolorów, niekonwencjonalność, brak symetrii, to cechy mody lat 80-tych, które w dużej mierze zarówno w ubiorze jak i fryzurze nawiązywały do elementów galaktyki. Neonowe kolory włosów, cekiny, które połyskiwały jak małe gwiazdki, duże ilości sztucznej biżuterii, dominujący, pełen brokatu i blasku makijaż – to cechy, które nawiązują do tematu naszego konkursu.     Powróćmy do dawnych lat świetności brokatu, kolorowych farbek, uczesań oderwanych od rzeczywistości i stwórzmy nowoczesne, błyszczące stylizacje niczym „nie z tego świata”.
 1. Postanowienia Ogólne
  1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w ramach X Ogólnopolskiego Konkursu Fantazji Fryzjerskiej.
  2. Kontakt :
   • Tel/fax: (22) 849-62-18
   • e-mail: sekretariat@zso.edu.pl,
   • www.zso.edu.pl
   • Konkurs odbędzie się 20.03.2018 r. w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa (godz. 9.00 – 15.00).
  3. Rejestracja uczestników w godz. 8.00 – 8.30
  4. Przedmiotem oceny prac będą m.in.: inspiracja, nowatorstwo, staranność wykonania fryzury, kreatywność i stopień trudności oraz całościowy wizerunek/stylizacja modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.

 2. Cele konkursu
  • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej
  • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom
  • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami zawodu oraz szkołami z branży fryzjerskiej
  • promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową rywalizację i ukazanie własnego potencjału

 3. Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH (wiek 16 – 20 lat).
  2. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników.
  3. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt. (materiały, aparaty fryzjerskie, model, dojazd, inne),
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osobiste rzeczy uczestnika konkursu.
  5. Oryginał Karty Uczestnictwa należy wygenerować na stronie: Zgłoszenie a następnie po podpisaniu, z pieczątką szkoły prosimy przesłać: nr fax. (22) 849-62-18 lub na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa - do dnia 06.03.2018 r.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora (brak wody, prądu).
  7. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.

 4. Zasady Konkursu
  1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22). W skład Jury wchodzą: nauczyciele zawodu, fryzjerzy, pracodawcy, styliści, członkowie Intercoiffure, przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych. Jury Konkursu ocenia i przyznaje nagrody.
  2. Ocena Jury jest ostateczna.
  3. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnym modelu/ modelce.
  4. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
  5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych i brokatów.
  6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
  7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
  8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Dopinki nie powinny przekraczać 40% objętości fryzury.
  9. Do dyspozycji zawodników jest miejsce pracy z oświetleniem i podłączeniem do prądu oraz stanowisko myjące.
  10. Ocena: oceniana będzie inspiracja, pomysł i całościowa stylizacja/wizerunek modela/modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
  11. Przy rejestracji zostaje nadany uczestnikowi numer stanowiska. Pod nadanymi numerami uczestnicy są przypisani w karcie ocen Jury.
  12. Czas pracy: na wykonanie pracy konkursowej uczestnik ma 120 minut.
  13. Przewidywany czas rozpoczęcia konkurencji: godzina 10.00.
  14. Punktacja: Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
  15. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie. Komisja ma prawo również zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku zmiany numeru stanowiska.
  16. Ogłoszenie wyników Konkursu i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 20.03.2018 r. po zakończeniu pracy Jury, na auli głównej.
  17. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca. Dodatkowo zostaną wręczone wyróżnienia przyznane przez pracodawców i przedstawicieli rynku pracy branży fryzjerskiej.
Kartę zgłoszeniową można wygenerować TUTAJ.